SWF-to-Video-Converter Logo

Vilkår og betingelser

SWF-til-videokonverter stiller information og produkter til rådighed for dig på dette websted underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at gå til dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. SWF-to-Video-Converter forbeholder sig ret til at søge alle retsmidler i lov og i egenkapital for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Ved at gå til dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. SWF-to-Video-Converter forbeholder sig ret til at søge alle retsmidler i lov og i egenkapital for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Du kan få vist alle tilgængelige oplysninger på webstedet, medmindre andet er angivet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri, er forbeholdt SWF-to-Video-Converter. Der kan være iboende farer ved brugen af ​​softwaren, der er tilgængelig til download fra dette websted. Download og brug af software er underlagt slutbrugerlicensaftalen, der er inkluderet eller ledsaget af softwaren.

BILLEDER

Alle logoer, stænkskærme, sidehoveder, billeder og grafik, der vises på dette websted (samlet kaldet "Marks"), ejes proprietært af SWF-to-Video-Converter eller dets leverandører. Undtagen som udtrykkeligt tilladt heri, er download, brug, udpakning, kopiering, transmission, visning, ændring eller distribution af mærker i enhver form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SWF-til-videokonverter forbudt.

COPYRIGHT

Oplysningerne på dette websted (inklusive uden begrænsning, tekst, grafik, billeder, logoer, lyde og software) er beskyttet af ophavsret. Al ophavsret til informationen på dette websted ejes af SWF-to-Video-Converter eller dens leverandører og er beskyttet af copyright-love i Storbritannien.

VAREMÆRKE

De varemærker, logoer og servicemærker ("mærker"), der vises på dette websted, tilhører SWF-til-videokonverter, dets licensgivere og / eller andre tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge mærkerne uden forudgående skriftligt samtykke fra SWF-til-videokonverter eller sådanne tredjeparter, der måtte eje mærkerne.

DIN FEEDBACK

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til SWF-til-video-konverter, inklusive, uden begrænsning, til spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden relateret information vedrørende softwaren, dette websted eller andre produkter, programmer eller tjenester fra SWF- til-video-konverter ("Feedback") betragtes som ikke-fortrolige. SWF-til-videokonverter er ikke forpligtet af nogen art med hensyn til sådan feedback og skal være fri til at reproducere, bruge, afsløre, udstille, vise, transformere, oprette afledte værker og distribuere feedback til andre uden begrænsning og skal være fri til at bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan feedback til ethvert formål overhovedet, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådan feedback.

Priser for SWF-til-videokonverterers produkter

Anmodninger om tilbud kan sendes til SWF-til-videokonverter via e-mail eller via webformularerne. SWF-til-videokonverter udsteder tilbud til dig skriftligt på baggrund af aktuelle priser og tilgængelighed.

SWF-til-videokonverter viser prisen på licenserne, produktopgraderinger og softwareforsikring på webstedet. Priser og produkttilgængelighed kan ændres uden varsel. Versionopgraderinger kan kræve bevis for køb af kvalificerende software. Alle priser er underlagt gældende moms eller moms. Alle priser og tilgængelighed kan ændres, medmindre det er aftalt via en bindende ordrebekræftelse eller en kontrakt underskrevet af begge parter.

SWF-til-videokonverter forbeholder sig ret til at annullere ordrer / anmodninger relateret til ophør eller utilgængelighed af produkter og kampagner og til at rette dette websted til enhver tid inklusive prisfejl.

Links til tredjeparter

ALLE OPLYSNINGER, DER LEVERES PÅ DENNE WEBSTED, GIVES PÅ EN "SOM DET ER" GRUNDLAG UDEN GARANTIER, GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER FOR ALLE SLAG. SWF-TIL-VIDEO-CONVERTER HÆRME UDTRYKKELIGE FRASKRIVELSER, I FULDSTE OMFATTNING TILLADT I LOVGIVNING, ALT UDTRYKT, UNDERFORSTÅET, STATUTORISK ELLER ANDEN GARANTI, GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER, INKLUDERENDE, MEGET MEGET GODT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE.

Ansvarsbegrænsning

Hverken SWF-til-video-konverter eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, direktører, agenter, medarbejdere eller andre repræsentanter er ansvarlige for direkte, indirekte, specielle, tilfældige, følgeskader, straf og / eller eksemplariske skader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste eller indtægter, tab af data og / eller tab af forretning i forbindelse med dette websted eller brugen af ​​eller manglende evne til at bruge dette websted eller tillid til indholdet indeholdt heri, selvom SWF-til-video -Konverter rådes om muligheden for sådanne skader.

ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde SWF-til-videokonverter, dets tilknyttede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og medarbejdere uskadelige fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalær, der stammer fra eller i forbindelse med din forkert brug af dette websted eller din overtrædelse af vilkårene og betingelserne herfor.

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge vores kundeservicecenter for at få hjælp. Tak.